Phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018

Sáng ngày 01/10/2018, trường TH Kim Đồng tổ chức phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018 với chủ đề: Học ở trường, học ở sách vở, tự học lẫn nhau và học từ nhân dân

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị nâng cao ý thức trong việc thực hiện phong trào "Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập". Tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần sáng ngày 01/10/2018. Trường TH Kim Đồng đã tổ chức phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018 với chủ đề: Học ở trường, học ở sách vở, tự học lẫn nhau và học từ nhân dân. 

 

 

Tham gia buổi lễ có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 600 em học sinh trong toàn trường. Sau khi Lãnh đạo nhà trường phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tại buổi lễ, đại diện học sinh đã lên hưởng ứng Lễ phát động; đồng thời cam kết và quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2018 "Học ở trường, học ở sách vở, tự học lẫn nhau và học từ nhân dân".

Trong thời gian phát động tuần lễ (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 7/10/2018). Nhà trường đã vận động quên góp sách báo bổ sung cho thư viện và tủ sách lưu động để phục vụ việc học tập tham khảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Ngoài ra tổ chức cho học sinh tăng cường đọc sách, thảo luận, chia sẻ cùng bạn bè trong quá trình học tập. Cán bộ, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp để tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tự học, tự rèn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để góp phần thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại đơn vị.

 

Bài viết liên quan