Sinh hoạt chuyên đề cụm

Cụm trường TH Kim Đồng, TH Lê Văn Tám và TH Lê Quý Đôn tổ chức sinh hoạt chuyên đề 

Lần thứ nhất - Năm học 2018-2019

Nhằm thống nhất một số nội dung và hình thức tổ chức dạy học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại các đơn vị trường trong cụm. Chiều ngày 12/10/2018, tại Hội trường TH Kim Đồng - huyện Đăk Hà, cụm trường TH Kim Đồng, TH Lê Văn Tám và TH Lê Quý Đôn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất - năm học 2018-2019. 

Tham gia sinh hoạt có đầy đủ Cán bộ quản lý và giáo viên của 03 đơn vị. Các đồng chí cán bộ, giáo viên 03 đơn vị đã tham dự một tiết học Lịch sử của lớp 5A2 - trường TH Kim Đồng. Qua đó các đơn vị đã thảo luận, góp ý, chia sẻ và thống nhất một số nội dung và hình thức tổ chức dạy học để áp dụng và triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị.

 

Bài viết liên quan