Thông báo tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid - 19

          Do tình hình dịch Covid -19 ngày càng diễn biến phức tạp trong và ngoài địa bàn. Thực hiện công văn 291/PGD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của PGD. Nhà trường thông báo các em học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian ở nhà các em nhớ thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của các ngành chức năng; nhà trường sẽ hướng dẫn các em tự ôn tập tại nhà theo hình thức trực tuyến!

Bài viết liên quan