Thông báo thời gian tựu trường, khai giảng và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum v/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Căn cứ công văn số 2131/UBND-VX, ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc đề xuất một số phương án tổ chức dạy và học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 (trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19).

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH Kim Đồng thông báo đến toàn thể các đồng chí CBQL,GV,NV và các bậc phụ huynh, học sinh biết một số nội dung sau:

+ Về thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2021. 

+ Bắt đầu học kỳ I: Vào ngày 6/9/2021 ( Thứ 2 ).

+ Về phương án khai giảng và tổ chức hoạt động dạy học: Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 và định hướng chỉ đạo của cấp trên, nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các em học tập phù hợp theo từng thời điểm.

+ Về phía nhà trường: Đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng đón các em tựu trường và khai giảng năm học mới: Đảm bảo CSVC, vệ sinh khuôn viên, vệ sinh phòng dịch, đặc biệt đã chuẩn bị các phương án tổ chức dạy học theo hướng dẫn của UBND huyện; Phòng GD&ĐT đảm bảo tương ứng với các mức độ nguy cơ của dịch bệnh.

+ Về phía học sinh và cha mẹ học sinh:

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch đảm bảo sức khỏe, an toàn tại nhà và trong thời gian trường.Thực hiện nghiêm 5K.

- Trang bị thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho con em trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp không đến trường học tập trung (Máy tính bàn, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh... kết nối mạng intrernet). Thường xuyên liên lạc với GVCN để kịp thời nắm bắt thông tin.

-  Thông báo cho nhà trường những trường hợp con em đang ở địa phương khác chưa kịp về để tựu trường học tập. Hoặc có con em ở địa phương khác, đang lưu trú tại địa phương - chưa kịp trở về nơi cư trú, có nguyện vọng muốn nhập học tạm thời tại trường thì liên hệ với địa phương hoặc nhà trường để sắp xếp cho các em học tập.

+ Về phía cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị: Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai các phương án dạy và học tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tương ứng với từng mức độ nguy cơ. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch tại trường, tại lớp. Rà soát, cung cấp, Test thử và hướng dẫn học sinh lớp mình sử dụng tài khoản office 365 để sẵn sàng học tập trực tuyến.

          Để năm học mới 2021-2022 đạt kết quả tốt, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Kính mong các bậc phụ huynh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bài viết liên quan